مهندس امتیاز آور

تامین مهندس امتیاز آور جهت رتبه بندی

تامین مهندس

تامین مهندس جهت رتبه بندی : همانطور که می دانید شرکت هایی که قصد اخذ رتبه پیمانکاری یا اخذ رتبه مشاور را دارند بایستی دارای نیرو های امتیاز آور باشند. منظور از نیروی امتیاز آور افراد و مهندسینی می باشند که دارای مدرک دانشگاهی در همان رشته مورد تقاضا بوده و قبلا دارای سوابق کاری در همان حوزه باشند. منظور …

توضیحات بیشتر »
برای تماس کلیک کنید