درباره ما

موسسه رتبه بندی پارسه

موسسه حقوقی پارسه

فرآیند اخذ رتبه های پیمانکاری و مشاور و در کنار آن انفورماتیک و طرح ساخت نیاز به شرایط خاصی از لحاظ توانمندی نیروهای حاضر در شرکت، توان مالی و سطحی قابل توجهی از قرارداد های پروژه های انجام شده دارد. ارزیابی شرایط اخذ رتبه بندی شرکت ها به همین دلیل فرآیندی پیچیده است و پیچیده تر از آن ثبت این اطلاعات در سامانه ساجات می باشد. موسسه رتبه بندی پارسه در این مسیر یاری گر شما خواهد بود. موسسه پارس در حوزه های اخذ رتبه پیمانکاری، اخذ رتبه مشاور و اخذ رتبه انفورماتیک و همچنین مشاوره در زمینه تامین نیروی امتیاز آور در کنار شما خواهد بود.

 

برای تماس کلیک کنید